Ανεξάρτητος συνεργάτης Herbalife

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ(ΕΣ) ΤΗΣ HERBALIFE Ή ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΙΟΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HERBALIFE.

   Το συγκεκριμένο Συμφωνητικό (το “Συμφωνητικό”) έχει γίνει μεταξύ της Herbalife International of America, μια εταιρία της Nevada (η “Εταιρία,” “εμείς” ή “μας”) και εσάς. Το παρόν Συμφωνητικό θέτει τους νομικούς όρους και τους όρους για την χρήση της παρούσας ηλεκτρονικής σελίδας και οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής σελίδας της Herbalife, τις αγορές και / ή οποιασδήποτε χρήσης των προϊόντων της Herbalife, τις υπηρεσίες ή σε συνδυασμό με την επιχειρηματική ευκαιρία (γενικευμένα αναφερόμενες τούδε κα στο εξής ως “Προσφορές”) της Herbalife. Επιπρόσθετα, το παρόν Συμφωνητικό, παρέχει πληροφορίες για το πώς μπορεί κάποιος να γίνει Ανεξάρτητος Συνεργάτης της Herbalife.

   Η χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας(ες) της Herbalife, περιλαμβάνοντας και όλες τις ηλεκτρονικές σελίδες (γενικευμένα αναφερόμενες , η “Ηλεκτρονική Σελίδα”) και όλες οι πληροφορίες, υπηρεσίες, λογισμικό, εικόνες, ήχοι ή οποιοδήποτε άλλο υλικό (γενικευμένα αναφερόμενα ως “Περιεχόμενο”) που περιέχεται, ή χρήση σας ή η αγορά από τις υπόλοιπες Προσφορές επικυρώνει την αποδοχή σας του παρόντος Συμφωνητικού και υπόκειται στην διαρκή σας συμμόρφωση με τους κανονισμούς και όρους του Συμφωνητικού.

   Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με την παρούσα Ηλεκτρονική Σελίδα ή με κάποια από τις Προσφορές, είναι στην προσωπική και αποκλειστική δικαιοδοσία σας να σταματήσετε την χρήση της συγκεκριμένης Ηλεκτρονικής Σελίδας ή κάποιες από τις προσφορές, εκτός αν έχει δηλωθεί λεκτικά με άλλο τρόπο όπως αναφέρεται στην ενότητα έξι του παρόντος Συμφωνητικού (Εγγύηση Πελατών της Herbalife).

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κατέχουμε το αποκλειστικό δικαίωμα σε οποιαδήποτε στιγμή να:

 • Να αλλάξουμε τους όρους και τους κανονισμούς του παρόντος Συμφωνητικού.
 • Να εμπλουτίσουμε, προσθέσουμε, αλλάξουμε ή καταργήσουμε την Ηλεκτρονική Σελίδα ή κάποια από τις Προσφορές, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την αποκλειστική δικαιοδοσία μας.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στο παρόν Συμφωνητικό θα ενεργοποιούνται άμεσα μετά την ειδοποίηση, που πιθανά να σας αποσταλεί μέσω email, ή με ειδική ανακοίνωση στην Ηλεκτρονική Σελίδα (στο εξής αναφερόμενη ως, “Ειδοποίηση”). Η χρήση της Ηλεκτρονικής Σελίδας ή των Προσφορών κατόπιν της συγκεκριμένης Ειδοποίησης θα θεωρηθεί ως αποδοχή των αλλαγών. Σιγουρευτείτε πως θα αναγνώσετε το παρόν Συμφωνητικό σε τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να είστε ενημερωμένοι με την τελευταία έκδοση του Συμφωνητικού.

Η Ηλεκτρονική Σελίδα ή άλλες Προσφορές, ολοκληρωτικά ή τμηματικά, μπορούν να εμπλουτιστούν, τροποποιηθούν ή καταργηθούν κατά την αποκλειστική μας δικαιοδοσία. Οποιαδήποτε διεύρυνση, μετατροπή ή τροποποίηση της συγκεκριμένης Ηλεκτρονικής Σελίδας ή οποιασδήποτε άλλης Προσφοράς υπόκειται στην δικαιοδοσία του παρόντος Συμφωνητικού.

 1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Θα πρέπει να διαθέτετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο και να καταβάλετε τις οποιεσδήποτε εισφορές που απορρέουν από την χρήση της Ηλεκτρονικής Σελίδας. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να διαθέτετε το κατάλληλο λογισμικό για να μπορέσετε να έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Παραμένετε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αγορά, εγκατάσταση, φόρτωση, λειτουργία και συντήρηση του λογισμικού, της τηλεφωνικής υπηρεσίας (καλωδιακής ή άλλης) και την υπηρεσία παροχής πρόσβασης στο Διαδίκτυο στο προσωπικό σας υπολογιστή, καθώς και το κόστος όλων των προαναφερόμενων υπηρεσιών. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το έλεγχο του υπολογιστή σας και του λογισμικού σας από ιούς και άλλα σχετικά προβλήματα πριν την έναρξη της χρήσης τους. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση ή ευθύνη για λάθη ή αποτυχία λειτουργίας που σχετίζεται με την δυσλειτουργία ή αποτυχία υποστήριξης του υπολογιστή σας και του λογισμικού.

 1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβεβαιώνετε και εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών. Τα προϊόντα της Herbalife και η επαγγελματική ευκαιρία της Herbalife δεν μπορούν να προσφερθούν, να σταλούν ή να πωληθούν σε οποιαδήποτε χώρα έξω από εκείνες τις χώρες οι οποίες έχουν ήδη εγκριθεί από την Herbalife. Για να δείτε αυτή την λίστα, παρακαλώ πατήστε εδώ: Εγκεκριμένες χώρες.Η Herbalife επεκτείνει τις δραστηριότητές της και σε άλλες αγορές, παρακαλώ όπως επισκέπτεστε την λίστα κατά περιόδους για ανάλογες ενημερώσεις.

 1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ HERBALIFE

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Herbalife πωλούνται μέσα από το δίκτυο των Ανεξάρτητων Συνεργατών της Herbalife. Για να αγοράσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Herbalife δεν είναι απαραίτητο να γίνετε Ανεξάρτητος Συνεργάτης. Ωστόσο, αν ενδιαφέρεστε να γίνετε Ανεξάρτητος Συνεργάτης της Herbalife, παρακαλώ τηλεφωνείστε στο + 30 6906228595.

 1. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ HERBALIFE

Οι Ανεξάρτητοι Συνεργάτες της Herbalife μπορούν να έχουν τις δικές τους ιστοσελίδες στο Internet. Η μόνη ευθύνη του κάθε Ανεξάρτητου Συνεργάτη είναι να εξασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι σωστό και ότι συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους κανόνες, τις πολιτικές και τις διαδικασίες, συμπεριλαμβάνοντας χωρίς κανένα περιορισμό, τους Κανόνες Συμπεριφοράς και Πολιτικής για τους Ανεξάρτητους Συμβούλους, τους Επιπρόσθετους Κανονισμούς, τους Κανονισμούς για τα Κλαμπ Ευεξίας της Herbalife, και όλους τους ομοσπονδιακούς και κρατικούς κανόνες και κανονισμούς. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Επιχειρηματικής Ευκαιρίας που βρίσκεται μέσα στο πακέτο Διεθνής Επιχειρηματικής Ευκαιρίας. Αν χρειάζεστε κάποια επιπρόσθετο αντίγραφο παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Herbalife στο +30 210 8108 800. Η HERBALIFE ΑΠΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΠΟΨΗ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ.

 1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ HERBALIFE

Η Herbalife εγγυάται την ποιότητα των προϊόντων που φέρουν το όνομα της Herbalife και εγγυάται ότι τα προϊόντα που κατασκευάζονται γι’ αυτήν ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και αγνότητας για την χρήση των πελατών. Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι πελάτες μας θα βρούν τα προϊόντα μας ικανοποιητικά από κάθε άποψη. Ωστόσο, αν για οποιαδήποτε λόγο, ένας πελάτης λιανικής δεν μείνει απόλυτα ικανοποιημένος από οποιαδήποτε προϊόν της Herbalife αγορασμένο από Ανεξάρτητο Συνεργάτη της Herbalife, ο πελάτης μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από τον Ανεξάρτητο Συνεργάτη μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που ο πελάτης έλαβε τα προϊόντα.. Ο πελάτης θα πρέπει να ενημερωθεί για την επιστροφή των προϊόντων, ή ακόμα και για τα αχρησιμοποίητα από αυτά, από τον Ανεξάρτητο Συνεργάτη από όπου ο πελάτης προμηθεύτηκε τα προϊόντα. Ο Ανεξάρτητος Συνεργάτης θα πρέπει να δώσει πλήρη πίστωση για την αγορά άλλων προϊόντων της Herbalife ή πλήρη αποζημίωση επί της τιμής αγοράς των προϊόντων. Αυτή η εγγύηση περιορίζεται μόνο από τους όρους ορισμένων συγκεκριμένων εγγυήσεων που επισυνάπτονται ή συσκευάζονται μαζί με ορισμένα προϊόντα και δεν ισχύει για κανένα προϊόν που είναι σκοπίμως χαλασμένο ή κακοχρησιμοποιημένο.

 1. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αν παρέχετε πληροφορίες στην Ιστοσελίδα, σημαίνει ότι συμφωνείτε να παράσχετε εξακριβωμένες, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες, όπου αυτές σας ζητούνται και συμφωνείτε στο να διατηρείτε και να ενημερώνετε έγκαιρα τέτοιου είδους πληροφορίες. Σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορούμε να αποκαλύψουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με εσάς, που έχουμε συλλέξει μέσω της Ιστοσελίδας μας ή μέσω άλλων πηγών. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αναφερθείτε στην ενότητα σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα ενεργοποιείται αμέσως κατόπιν Ειδοποίησης. Η χρήση της Ιστοσελίδας ή άλλων παρόμοιων Προσφορών μετά από τέτοια ειδοποίηση θα κριθεί από την αποδοχή άλλων τέτοιου είδους αλλαγών. Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να είστε ενήμεροιμε την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντος συμφωνητικού.

 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Είστε υπεύθυνος για οποιοδήποτε και όποιο περιεχόμενο θα στείλετε σε μας. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ή άλλες Προσφορές ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που παίρνετε από την Ιστοσελίδα ή από άλλες Προσφορές με σκοπό να :

 • Παρεμποδίζουν την χρήση σε οποιοδήποτε άλλο χρήστη στην Ιστοσελίδα ή άλλης Προσφοράς.
 • Συνιστούν οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.
 • Πλησιάζουν σκόπιμα με ανήθικο σκοπό ή βλάπτουν ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
 • Παραποιούν την ταυτότητά σας ή οποιοδήποτε άλλο προσωπικό σας στοιχείο.
 • Αποσυνθέσετε οποιαδήποτε ενότητα της Ιστοσελίδας ή άλλων Προσφορών.
 • Τροποποιήσετε, υιοθετήσετε, νομιμοποιήσετε, μεταφράσετε, πουλήσετε, αντιστρέψετε την λειτουργία ή αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα ή άλλα ιδιόκτητα δικαιώματα από ειδοποιήσεις.
 • Αντιγράψετε, αντικατοπτρίζετε ή συνδέετε οποιαδήποτε ενότητα της Ιστοσελίδα ή οποιασδήποτε Προσφοράς χωρίς προηγούμενη έγκριση ή
 • Συνδέσετε οποιαδήποτε σελίδα μέσα από την Ιστοσελίδα ή άλλες Προσφορές με οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή ηλεκτρονική σελίδα που κάνουν οποιαδήποτε αξίωση ως προς το θεραπευτικό ή την ενίσχυση της υγείας κάτω από οποιαδήποτε ουσία, αν τέτοια ουσία παράγεται ή όχι, πωλείται ή διανέμεται από εμάς.
 1. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

Όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία σας παρέχετε είτε μέσω της Ιστοσελίδας είτε μέσω οποιασδήποτε Προσφοράς, συμφωνείτε στο να μην διαβιβάσετε σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή σε κάποιο φορέα:

 • Οποιοδήποτε περιεχόμενο που είναι παράνομο, ψευδές, απειλητικό, καταχρηστικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, επιβλαβές, ενοχλητικό, παραπειστικό, να εισβάλετε στην προσωπική ζωή κάποιου άλλου ατόμου, επιθετικό, ή ζωηρά, εθνικιστικά ή γενικότερα με απαράδεκτο τρόπο ή υπόκειται σε Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ή παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία κάποιου τρίτου ή άλλων δικαιωμάτων.
 • Οποιεσδήποτε μη-δημόσιες πληροφορίες για την εταιρεία.
 • Οποιοδήποτε εμπορικό μυστικό
 • Οποιοδήποτε κωδικό σε υπολογιστή, αρχείων ή προγραμμάτων (για παράδειγμα, ένας ιός υπολογιστών) με σκοπό να διακόψει, καταστρέψει, να παραβιάσει την ασφάλεια ή να περιορίσει την λειτουργία οποιασδήποτε συσκευής.
 • Τέτοιου είδους ενέργειες απαγορεύονται αυστηρά. Ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία καθορίζεται γι’ αυτόν τον σκοπό το να σταλεί ένα εκούσιο μήνυμα σε οποιοδήποτε πρόσωπα, φορείς, μέσα ενημέρωσης, συνέδρια, λίστες ηλεκτρονικών ταχυδρομείων ή άλλες ομάδες ή λίστες χωρίς να έχει ληφθεί προηγούμενη έγκριση από τον παραλήπτη της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που να επιτρέπει ρητά την αποστολή ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτούς, εκτός και αν μια επιχείρηση ή προσωπική σχέση έχει καθιερωθεί ήδη με τον παραλήπτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. ‘ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΙΣΤΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΠΩΛΕΙ Ή ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ HERBALIFE Ή ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΔΡΑΣΗ.
 • Η χρήση λανθασμένων επιγραφών στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία ή η πλαστογράφηση, διαμόρφωση ή η αλλαγή της προέλευσης οποιουδήποτε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέεται με την Herbalife, με/ή και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της απαγορεύεται.
 • Πρέπει να συμφωνείτε με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων. Επιπρόσθετα, αν κάποιο πρόσωπο ή οργανισμός υποδείξει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει e-mails, οφείλετε να συμμορφωθείτε με αυτή την επιθυμία να μην στέλνονται e-mails σε αυτό το άτομο ή οργανισμό. Εάν ένα άτομο αρχικά συμφωνήσει στο να του στέλνονται e-mails, αλλά κατόπιν ζητήσει την διακοπή αυτών, οφείλετε να τηρήσετε το αίτημά του.
 • Η Herbalife απαγορεύει την συμμετοχή σε οποιαδήποτε από τις προηγούμενες δραστηριότητες με την χρήση οποιουδήποτε άλλου παροχέα ή άλλης υπηρεσίας μηνυμάτων ή διάφορων άλλων.
 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η ιστοσελίδα και οι άλλες Προφορές καθώς και το λογισμικό που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα και στις άλλες Προσφορές περιέχουν πληροφορίες που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, εμπορικούς νόμους, σημεία υπηρεσιών, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και/ή άλλους ιδιόκτητους τίτλους και νόμους (συλλογικά, «Νόμοι περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας»). Επιπλέον, το Περιεχόμενο που περιλαμβάνεται μέσα στην Ιστοσελίδα ή σε σε άλλες Προφορές ή στις διαφημίσεις χορηγών, οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε εσάς μέσω της Ιστοσελίδας ή των άλλων αφιερωμάτων ή πληροφορίες που παρουσιάζονται σε εσάς από τους διαφημιστές προστατεύονται από τους Νόμους Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Με το παρόν συμφωνητικό συμφωνείτε στο να μην τροποποιήσετε, νοικιάσετε, μισθώσετε, δανείσετε, πουλήσετε, διανέμετε ή δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες βασισμένες στην Ιστοσελίδα ή τα αφιερώματα, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, εκτός και αν είναι κάποιος εξουσιοδοτημένος από εμάς, εγγράφως, για να πράξει έτσι.

 1. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

©2003 Herbalife International of America. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Η Herbalife International της Αμερικής έχει την κυριότητα και διαχειρίζεται την Ιστοσελίδα και/ή άλλες προσφορές από κοινού σύμφωνα και με τις άλλες συμβατικές ρυθμίσεις. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, φόρτωση, μεταβίβαση, ταχυδρόμηση και διανομή υλικού από την Ιστοσελίδα ή άλλων Προσφορών χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκρισή μας. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση οποιουδήποτε υλικού που συμπεριλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα ή σε άλλα Προσφορές, ούτε η χρησιμοποίηση οποιουδήποτε υλικού για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Αναγνωρίζετε ότι δεν αποκτάτε οποιαδήποτε δικαιώματα ιδιοκτησίας σε οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία μέσω της χρήσης σας της Ιστοσελίδας ή άλλων Προσφορών. Σας χορηγούμε μια περιορισμένη, μη αποκλειστικής, μη μεταβιβάσιμης, μη μεταθέσιμης άδεια χρήσης του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας με μοναδικό σκοπό την εξέταση της Ιστοσελίδας ή άλλων Προσφορών κατά την διάρκεια της χρησιμοποίησης του Διαδικτύου. Υπό τον όρο της προηγούμενης αδείας, δεν μπορείτε να κάνετε ένα προσωρινό ή μόνιμο αντίγραφο της Ιστοσελίδας ή των άλλων Προσφορών ή του Περιεχομένου σε οποιαδήποτε μέσα και για οποιοδήποτε σκοπό. Δεν μεταφέρουμε τον τίτλο οποιουδήποτε Περιεχομένου σε εσάς. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους και τα οφέλη του Περιεχομένου. Δεν μπορείτε να πουλήσετε, μεταπουλήσετε, συλλέξετε, να αντιστρέψετε τον μηχανισμό, αποσυνθέσετε ή να μεταφράσετε οποιοδήποτε τμήμα του λογισμικού της Ιστοσελίδας ή άλλων Προσφορών σε μια κατανοήσιμη από τον άνθρωπο (στην περιορισμένη έκταση που επιτρέπεται, ενδεχομένως, από τον εφαρμόσιμο νόμο). Δεν μπορείτε να μεταφέρετε οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας ή άλλων Προσφορών σε τρίτους. Η Herbalife, το λογότυπό μας και το όνομα των προϊόντων που παράγονται, πωλούνται ή διανέμονται από την Εταιρία, αποτελούν εμπορικά σήματα και/ή κατοχυρωμένες υπηρεσίες της Herbalife International της Αμερικής Α.Ε. ή των θυγατρικών της. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, υπηρεσίες και λογότυπα που χρησιμοποιούνται από την Ιστοσελίδα ή άλλες Προσφορές είναι εμπορικά σήματα, υπηρεσίες ή λογότυπα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

 1. ΑΠΟΚΥΡΗΞΗ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ; ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Με την χρήση της Ιστοσελίδας ή άλλων Προσφορών εκφράζετε την αποδοχή σας ότι:

 • Η Ηλεκτρονική Σελίδα και άλλες Προσφορές προσφέρονται στη βάση του “όπως είναι” και “όπως διατίθενται”. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την τρέχουσα νομοθεσία, αποκηρύσσουμε όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, λεκτικές ή γραπτές, συμπεριλαμβάνοντας, και χωρίς να περιορίζονται στις εφαρμοσμένες εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, καλής φυσικής κατάστασης για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβιάσιμο, εκτός από οτιδήποτε έχει αναφερθεί στην ενότητα Εγγύηση των Πελατών της Herbalife του παρόντος Συμφωνητικού.
 • Δεν εγγυούμαστε ότι
      (i) η Ιστοσελίδα ή Προσφορές θα καλύψουν τις απαιτήσεις σας
      (ii) η Ιστοσελίδα ή Προσφορές δεν θα διακόπτονται, θα είναι έγκαιρες, ασφαλείς και χωρίς λάθη
      (iii) τα αποτελέσματα που θα έχετε από την χρήση της συγκεκριμένης Ιστοσελίδας ή άλλων Προσφορών θα είναι ακριβής ή αξιόπιστα ή
      (iv) οποιαδήποτε λάθη στην Ιστοσελίδα ή σε άλλες Προσφορές θα διορθωθούν.
 • Η χρήση της Ιστοσελίδας ή των άλλων υπηρεσιών είναι στην αποκλειστική σας ευθύνη. Συμβουλές, δηλώσεις ή απόψεις δεν πρέπει να αποτελούν το μοναδικό κριτήριο για την λήψη προσωπικών, ιατρικών, νομικών ή οικονομικών αποφάσεων. Θα πρέπει να συμβουλευθείτε ένα επαγγελματία που θα σας δώσεις τις κατάλληλες συμβουλές σύμφωνα με την προσωπική σας περίσταση. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε εσάς ή σε τρίτο πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα, από οποιοδήποτε υλικό κατεβάσετε ή αποκτήσετε μέσω της συγκεκριμένης Ιστοσελίδας ή άλλων Υπηρεσιών. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση για οποιαδήποτε καταστροφή ή ζημιά προκληθεί από ηλεκτρονικούς ιούς ή άλλα καταστροφικά υλικά.
 • Δεν πραγματοποιούμε καμία προώθηση ή προσφέρουμε εγγυήσεις για τις ηλεκτρονικές σελίδες των Ανεξάρτητων Συνεργατών μας, συμπεριλαμβάνοντας εγγυήσεις σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καλής φυσικής κατάστασης για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Δεν θα πρέπει να βασίζεστε σε οποιεσδήποτε παρουσιάσεις ή εγγυήσεις που εμπεριέχονται σε ηλεκτρονικές σελίδες των Ανεξάρτητων Συνεργατών.
 • Η Εταιρία αναγνωρίζει επιπρόσθετες εγγυήσεις γραπτώς. Συμφωνείτε στο να μην κρατάτε εμάς, τους ανώτερους υπαλλήλους, διευθυντές, υπάλληλους, αντιπρόσωπους, τους Ανεξάρτητους Συνεργάτες υπεύθυνους για οποιεσδήποτε άμεσες, τυχαίες, ειδικές, επακόλουθες, ή υποδειγματικές ζημιές συμπεριλαμβάνοντας για παράδειγμα, ζημιές από απώλεια κερδών, έλλειψη καλής πρόθεσης και έλλειψη στοιχείων), ακόμα και αν έχουμε πληροφορηθεί πως τέτοιες ζημιές μπορεί να εμφανιστούν και ενδέχεται να προκύψουν από:

     • την έλλειψη δυνατότητας σας να δείτε τα στοιχεία εγγραφής σας σε οποιαδήποτε στιγμή
     • την συμμετοχή σας ως Ανεξάρτητος Συνεργάτης της Herbalife
     • την χρήση ή μη δυνατότητα χρήσης της Ιστοσελίδας ή της αγορά ή της χρήσης άλλων Προσφορών
     • την μη εγκεκριμένη πρόσβαση ή αλλαγή των συναλλαγών σας ή των στοιχείων σας ή
     • οι ενέργειες οποιουδήποτε τρίτου προσώπου που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα ή άλλων Προσφορών.

Με το παρόν συμφωνητικό παραμερίζετε οποιεσδήποτε αξιώσεις σχετικά με και επιπλέον με ότι σχετικό με συμβόλαιο, αδικοπραξία ή άλλους λόγους, ακόμα και αν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιου είδους ζημιών. Ανάλογα με την αρμόδια αρχή, κάποιοι από τους περιορισμούς που περιέχονται σε αυτήν την ενότητα μπορεί να μην ισχύσουν για εσάς. Για παράδειγμα, αν εδρεύετε ή λειτουργείτε την επιχείρηση σας στην Αγγλία, οι παραπάνω περιορισμοί δεν αποκλείουν την υποχρέωση της Herbalife σε περίπτωση θανάτου ή προσωπικού τραυματισμού που μπορεί να προκλήθηκαν από αμέλεια της Herbalife.

 1. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε στο να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να θεωρείτε εμάς, τους ανώτερους υπάλληλους, διευθυντές, υπάλληλους, αντιπρόσωπους, σχεδιαστές, Ανεξάρτητους Συνεργάτες μη υπεύθυνους προς και οποιαδήποτε αξίωση, ζημίες, απώλειες, δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων από δικηγόρους) ή άλλων εξόδων που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από ή οποιαδήποτε άποψη που σχετίζεται με:

 • Τις πράξεις σας ή τις παραλείψεις σας σχετικά με την Ιστοσελίδα ή άλλες Προσφέρουμε
 • Τις πράξεις σας ή τις παραλείψεις σας οποιουδήποτε προσώπου που σχετίζεται με την Ιστοσελίδα ή τα άλλες Προσφορές χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας.
 • Τις αγορές σας ή την χρήση της Ιστοσελίδας ή άλλων Προσφορών και την αγορά ή την χρήση από την Ιστοσελίδα ή άλλων Προσφορών από οποιοδήποτε πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον λογαριασμό σας.
 • Παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης αυτής της Σύμβασης.
 • Οποιοσδήποτε ισχυρισμός από διάφορα υλικά που θα κατατεθούν σε εμάς, διαβιβασθέντα σε εμάς είτε μέσω της Ιστοσελίδας μας ή μέσω άλλων Προσφορών καταστρατηγούν ή παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, εμπορικά μυστικά ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία, ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέλους, και/ή
 • παραβιάζουν τα δικαιώματα οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέλους, που περιλαμβάνουν χωρίς περιορισμό οποιεσδήποτε αξιώσεις συκοφαντικής δυσφήμησης, παραβίασης των δικαιωμάτων για δημοσιότητα, καταπάτηση και καταστρατήγηση της πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων ιδιόκτητων δικαιωμάτων.

Εάν κάνουμε μια απαίτηση για αποζημίωση, συμφωνείτε στο να ζητήσετε και να λάβετε γραπτή άδεια από εμάς πριν ακόμα πετύχετε κάποιο διακανονισμό για οποιαδήποτε αξίωση ή δράση.

 1. ΛΗΞΗ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο, μπορούμε να τερματίσουμε την χρήση και την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα ή σε άλλες Προσφορές. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο, μπορούμε να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την παροχή της Ιστοσελίδας ή άλλων Προσφορών, ή μέρος εξ αυτών, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς. Καμιά προειδοποίηση δεν απαιτείται για να επηρεάσει οποιοδήποτε δικαίωμα λήξης οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους. Δεν θα θεωρηθούμε αρμόδιοι ή υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ειδικές, επακόλουθες ή υποδειγματικές ζημίες λόγω της τροποποίησης ή της αναστολής μας της Ιστοσελίδας ή άλλων Προσφορών ή την λήξη της πρόσβασής σας στην Ιστοσελίδα ή σε άλλες Προσφορές.

 1. Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ Η.Π.Α.

Εάν επιλέξετε να έχετε πρόσβαση σε Ιστοσελίδα ή άλλη Προσφορά σε τοποθεσίες έξω από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είστε υπεύθυνοι για την συμμόρφωσή σας με τους τοπικούς νόμους εάν, και μέχρι το σημείο, που τέτοιοι τοπικοί νόμοι ισχύουν.

Όλα τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα ή σε άλλα Αφιερώματα υπόκεινται στον έλεγχο εξαγωγών των ΗΠΑ. Κανένα τέτοιου είδους λογισμικό δεν μπορεί να αποθηκευτεί, να αντιγραφτεί ή να αναπαραχθεί (i) μέσα ( ή σε διεθνές ή τοπικό επίπεδο) στην Κούβα, στο Ιράκ, στον Λίβανο, Βόρεια Κορέα, Συρία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχει θέσει εμπάργκο σε αγαθά, ή (ii) σε οποιοδήποτε που ανήκει στην λίστα του υπουργείου οικονομικών των ΗΠΑ με τους Ειδικά ορισμένους υπηκόους ή με τον πίνακα απαγόρευσης πωλήσεων του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ. Με το να εγκαταστήσετε ή να χρησιμοποιήσετε οποιουδήποτε τέτοιου είδους λογισμικό, αντιπροσωπεύετε και δικαιολογείτε ότι δεν βρίσκεστε μέσα, ή κάτω από τον έλεγχο, είτε διεθνώς ή κατοικοεδρεύετε σε οποιαδήποτε τέτοια χώρα ή σε οποιαδήποτε παρόμοια λίστα.

Διατηρούμε το δικαίωμα, κάτω από την διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε την διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας ή άλλων Αφιερωμάτων σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή αρμοδιότητα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
Επιστροφές γίνονται δεκτές εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής αφού προηγηθεί ενημέρωση της εταιρείας και με την προϋπόθεση ότι το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί, να είναι στην αρχική του μορφή και δεν έχει βγει από τη συσκευασία του. Έξοδα παραλαβής και επιστροφής (μεταφορικά) επιβαρύνουν τον πελάτη. Επιστροφή τιμήματος εφόσον υφίσταται θα γίνεται μετά την παραλαβή και έλεγχο του προϊόντος από την εταιρεία, ο τρόπος επιστροφής θα είναι ίδιος με αυτόν της πληρωμής του πελάτη.